Κόλπος για καταφύγιο ψαριώνΤα καταφύγια ψαριών είναι ένα σύγχρονο, επιστημονικά αποδεκτό εργαλείο διαχείρισης των αλιευτικών πόρων, του οποίου η εφαρμογή θα μπορούσε να οδηγήσει στην επίλυση του σύνθετου προβλήματος της υπεραλίευσης. Η δημιουργία τέτοιων περιοχών γίνεται είτε μέσω της ολικής απαγόρευσης οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας είτε με την παραχώρηση ειδικών δικαιωμάτων

Τα καταφύγια ψαριών είναι ένα σύγχρονο, επιστημονικά αποδεκτό εργαλείο διαχείρισης των αλιευτικών πόρων, του οποίου η εφαρμογή θα μπορούσε να οδηγήσει στην επίλυση του σύνθετου προβλήματος της υπεραλίευσης. Η δημιουργία τέτοιων περιοχών γίνεται είτε μέσω της ολικής απαγόρευσης οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας είτε με την παραχώρηση ειδικών δικαιωμάτων, για την εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων για ορισμένο χρονικό διάστημα, με συγκεκριμένους τύπους αλιευτικών εργαλείων. Στην Ελλάδα τα πλεονεκτήματα και τα συνολικά οφέλη από την ίδρυση και τη λειτουργία τέτοιων περιοχών δεν είναι ακόμη γνωστά, μια και δεν έχουν εφαρμοσθεί ως σήμερα τέτοιες πρακτικές διαχείρισης.Κόλπος για καταφύγιο ψαριών

Πριν 2 χρόνια περίπου οι ψαράδες του Καστελλόριζου πήραν μια πρωτοβουλία που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. Είναι μια κίνηση που πρέπει να τη μιμηθούν όλοι όσοι ασχολούνται με την αλιεία στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες αλιείς του Καστελλόριζου με τη βοήθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποφάσισαν να προστατεύσουν την αλιεία και τους πληθυσμούς των ψαριών της περιοχής τους, με τη στενή συνεργασία του WWF Ελλάς. Έτσι και οι δύο φορείς κατέστρωσαν ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα με στόχο την ανάκαμψη του ιχθυοπαραγωγικού πλούτου του νησιού. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του προγράμματος, Ιχθυολόγο Γιώργο Παγιάτα, το πρόγραμμα αυτό είναι τριετές και αποσκοπεί στην παρακολούθηση των βιολογικών παραμέτρων της περιοχής και πραγματοποιείται σε πρώτη φάση με τη χρηματοδότηση του WWF.

Η περιοχή που τελικά προτάθηκε για προστασία, έχει έκταση ενάμισι τετραγωνικό χιλιόμετρο και εκτείνεται μπροστά από το μοναδικό λιμάνι του νησιού, στο βορειανατολικό του μέρος. Περιλαμβάνει μια μικρή συστάδα από βραχονησίδες και είναι και η μόνη περιοχή που προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες.

Τα πρώτα επιστημονικά στοιχεία, σύμφωνα με τον κ. Παγιάτα, δείχνουν ότι η περιοχή αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη περιοχή αναπαραγωγής για μια σειρά από ψάρια, χαρακτηριστικά για τα παράκτια οικοσυστήματα. Ανάμεσά τους, είναι είδη όπως ροφοί, σφυρίδες, σκορπιοί, λιθρίνια, φαγγριά, μπαρμπούνια, μα και πελαγικά ψάρια όπως μαγιάτικα, παλαμίδες, σαφρίδια, μαρίδες και πολλά άλλα. Τέτοιες πρωτοβουλίες αξίζουν συγχαρητήρια και φανερώνουν ότι, όταν όλοι οι φορείς, τόσο οι επιστήμονες όσο και η τοπική κοινωνία, έχουν ένα σκοπό, την προστασία δηλαδή του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της ζωής στον τόπο όπου ζουν, πραγματοποιούνται προσπάθειες και γεννιούνται ιδέες με άριστα αποτελέσματα.