Το έντομο Τimena cristinaeΑναπαραγωγή και Προσαρμογή,Έρευνες που έγιναν σ’ ένα έντομο της Καλιφόρνια, το ονομαζόμενο «walking stick», διαφωτίζουν την πορεία της εξέλιξης των νέων ειδών, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nature τον περασμένο μήνα. Η ερευνήτρια, Christina Sandoval, του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, βρήκε ένα νέο είδος εντόμου

Έρευνες που έγιναν σ’ ένα έντομο της Καλιφόρνια, το ονομαζόμενο "walking stick", διαφωτίζουν την πορεία της εξέλιξης των νέων ειδών, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nature τον περασμένο μήνα. Η ερευνήτρια, Christina Sandoval, του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, βρήκε ένα νέο είδος εντόμου το οποίο συναντάται στα βουνά Santa Ynez της Αμερικής πάνω σε δυο είδη φυτών. Η επιστημονική ονομασία του εντόμου αυτού είναι Τimena cristinae και έχει την ιδιότητα να καμουφλάρεται έτσι ώστε να μοιάζει στο φύλλο του φυτού, από το οποίο τρέφεται. Οι κύριοι εχθροί του είναι τα πουλιά και οι σαύρες. Σύμφωνα με την υπεύθυνη της μελέτης, η αποδοτικότητα του καμουφλάζ πρέπει να είναι πολύ καλή διότι τα πουλιά έχουν καλή όραση και βασίζονται σε αυτή την ιδιότητά τους για να βρουν εύκολα και γρήγορα τη λεία τους.Το έντομο Τimena cristinae

Τα έντομα αυτά παρουσιάζουν δυο γενετικά καθορισμένα φάσματα χρωμάτων. Αυτά που δεν έχουν ρίγες και συναντώνται πιο συχνά στο φυτό Ceanothus spinosus, ενώ τα έντομα εκείνα που φέρουν ρίγες στο σώμα τους συναντώνται στο φυτό Adenostoma fasciculatum. Οι ερευνητές δοκίμασαν εκατοντάδες έντομα στο εργαστήριο και ανακάλυψαν ότι αυτά που προσβάλλουν το ίδιο φυτό είναι πιο πιθανό να ζευγαρώσουν μεταξύ τους παρά με εκείνα που προσβάλλουν διαφορετικά φυτά – παρόλο που πρόκειται για άτομα του ίδιου είδους. Δεν είναι ακόμη γνωστοί οι παράγοντες εκείνοι που καθορίζουν αυτού του τύπου την εξάρτηση-ειδίκευση μεταξύ εντόμου και φυτού και οδηγούν στην αναπαραγωγική απομόνωση μεταξύ των ατόμων και στη δημιουργία ενός νέου είδους.

Το γεγονός όμως της έντονης θηρευτικής πίεσης που ασκούν τα πουλιά στα έντομα αυτά, έχει συμβάλλει σημαντικά σε μια τέτοιου τύπου προσαρμογή, αυτών ως προς τα φυτά, με αποτέλεσμα σταδιακά ο πληθυσμός των εντόμων να αποκτήσει τέτοια χαρακτηριστικά ώστε να διαχωριστεί σε δύο διαφορετικά είδη.

Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη, η έρευνα παρέχει την πρώτη σαφή ένδειξη ότι η αναπαραγωγή του εντόμου καθορίζεται ανάλογα με την προσαρμογή του στα φυτά που προσβάλλει. Συνεπώς το φυσικό περιβάλλον διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα αρχικά στάδια δημιουργίας ενός είδους.