Εκτύπωση
Κατηγορία: Επιστημονικές Ειδήσεις
Εμφανίσεις: 3862

Διπλώματα ευρεσιτεχνίαςΟι αιτήσεις που κατατέθηκαν για τα Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας,το 1999, ήταν κατά 40% αυξημένες σε σχέση με το 1990, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι δημόσια έγγραφα, τα οποία δίνουν την δυνατότητα στον κάτοχό τους να αξιοποιήσει την εφεύρεσή του για κάποιο περιορισμένο αριθμό ετών.

 

 

Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν για τα Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας,το 1999, ήταν κατά 40% αυξημένες σε σχέση με το 1990, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι δημόσια έγγραφα, τα οποία δίνουν την δυνατότητα στον κάτοχό τους να αξιοποιήσει την εφεύρεσή του για κάποιο περιορισμένο αριθμό ετών. Το 1999, σχεδόν 45.000 αιτήσεις διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατατέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office - EPO), από τους εφευρέτες των δεκαπέντε μελών-κρατών της ΕΕ. Η Γερμανία είναι η χώρα με τις περισσότερες αιτήσεις, με 44% των συνολικών αιτήσεων της κοινότητας, το οποίο και αντιστοιχεί σε σχεδόν 500 αιτήσεις ανά εκατομμύριο ανθρώπων που ανήκουν στο εργατικό δυναμικό της χώρας. Η Γερμανία υπέβάλλε περίπου τις διπλάσιες αιτήσεις ανά εργαζόμενο άτομο, σε σχέση με τον μέσο Ευρωπαϊκό όρο.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίαςΔεδομένου ότι τα στοιχεία που καταγράφονται, αφορούν μόνο τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αρχειοθετούνται στο EPO (το δίπλωμα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο στην Ευρωπαϊκή αγορά), διαπιστώνεται ότι η ΕΕ κατέχει την πρώτη θέση, με 37% των αιτήσεων που έγιναν παγκοσμίως, για το 1999. Το ποσοστό αυτό για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 26%, ενώ για την Ιαπωνία, 12%. Μεταξύ 1990 και 1998, ο αριθμός αιτήσεων διπλώματος ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ, αυξήθηκε κατά 5,3% ετησίως κατά μέσο όρο, ενώ για το ίδιο χρονικό διάστημα η αύξηση για τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 5,6%ετησίως κατά μέσο όρο, ενώ για την Ιαπωνία, 1,8% ετησίως κατά μέσο όρο. Στο εσωτερικό της ΕΕ, η Γερμανία κατέχει την πρώτη θέση, ως η χώρα με τις περισσότερες αιτήσεις, 43,6% όλων των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που αρχειοθετήθηκαν το 1999. Ακολουθούν η Γαλλία (14,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (12,3%) και η Ιταλία (7,5%). Προκειμένου όμως να να ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά μεγέθη των κρατών μελών και έτσι να υπάρχουν πιο συγκρίσιμα αποτελέσματα, καταγράφηκαν οι αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε σχέση με τον πληθυσμό που αποτελεί το εργατικό δυναμικό. Βάση των στοιχείων αυτών, στη Γερμανία καταγράφηκαν 493 αιτήσεις ανά εκατομμύριο ανθρώπων που εργάζονταν κατά το 1999. Ακολουθούν, Σουηδία (478 αιτήσεις ανά εκατομμύριο εργαζόμενων ανθρώπων), Φινλανδία, (455 αιτήσεις ανά εκατομμύριο εργαζόμενων ανθρώπων), ενώ ο κοινοτικός μέσος όρος ήταν 261 αιτήσεις ανά εκατομμύριο εργαζόμενων ανθρώπων.

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ισπανία (43 αιτήσεις ανά εκατομμύριο εργαζόμενων ανθρώπων), την Ελλάδα (15 αιτήσεις ανά εκατομμύριο εργαζόμενων ανθρώπων) και την Πορτογαλ1sας (6 αιτήσεις ανά εκατομμύριο εργαζόμενων ανθρώπων). Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, παρατηρήθηκε ότι οι χώρες με τα μικρότερα ποσοστά κατέβαλλαν ουσιαστικές προσπάθειες να αναπτύξουν τις καινοτόμες δραστηριότητες, κι επομένως τις αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Μεταξύ 1990 και 1998, η πιό μεγάλη αύξηση στον αριθμό των αιτήσεων καταγράφηκε στην Πορτογαλία (+ 20,8% ετησίως κατά μέσον όρο), ενώ ακολουθούν: Ισπανία (+ 14,5% ετησίως κατά μέσον όρο), Φινλανδία (+ 13,0% ετησίως κατά μέσον όρο), Ιρλανδία (+ 12,8% ετησίως κατά μέσον όρο) και Ελλάδα (+ 12,5% ετησίως κατά μέσον όρο). Αντιθέτως τα μικρότερα ποσοστά αύξησης παρατηρήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο (+3% ετησίως κατά μέσον όρο), τη Γαλλία (3,7%) και τις Ιταλία και Γερμανία (αμφότερες 5%).

 

Αριθμός αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας ανά εκατομμύριο ανθρώπων εργατικού δυναμικού, Ευρωπαϊκή Ένωση, 1999
Ευρωπαϊκός Μ.Ο.
261
Γερμανία
493
Σουηδία
478
Φινλανδία
455
Λουξεμβούργο
370
Ολλανδία
311
Βέλγιο
274
Γαλλία
258
Αυστρία
256
Δανία
251
Ηνωμένο Βασίλειο
191
Ιταλία
143
Ιρλανδία
124
Ισπανία
43
Ελλάδα
15
Πορτογαλία
6

Η τοπογραφική κατανομή των περιοχών στις οποίες παρατηρήθηκαν οι περισσότερες αιτήσεις δεν είναι τυχαία: μέσα στιν πρώτη δεκάδα οι έξι από αυτές βρίσκονται στην Γερμανία. Η περιοχή στην οποία έγιναν οι περισσότερες αιτήσεις είναι το Ile de France, με 2813 αιτήσεις και ακολουθεί η Γερμανική Oberbayern με 2538 αιτήσεις.

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας - Αναζήτηση Ευρεσιτεχνιών στην Ελλάδα και Παγκοσμίως