Γυναίκα παρατηρεί εγκέφαλοΈχετε προσπαθήσει ποτέ, να ανακαλέσετε από τη μνήμη σας κάτι, που ξέρετε ότι οφείλετε να το θυμάστε; Μέρος του προβλήματος είναι το γεγονός ότι ο εγκέφαλός σας δεν ήταν ακριβώς έτοιμος να αποθηκεύσει τη μνήμη, σε πρώτη φάση. Οι νευροβιολόγοι έχουν ανακαλύψει ότι η επιτυχία της μνήμης σας εξαρτάται από το νοητικό πλαίσιο όχι μόνο κατά τη διάρκεια και μετά την υποβληθείσα ανάκληση, αλλά και πριν απ΄ αυτήν. "Οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πως ό,τι κάνει ο εγκέφαλος προτού να συμβεί κάποιο γεγονός, επιδρά στην απομνημόνευση του γεγονότος.

Έχετε προσπαθήσει ποτέ, να ανακαλέσετε από τη μνήμη σας κάτι, που ξέρετε ότι οφείλετε να το θυμάστε; Μέρος του προβλήματος είναι το γεγονός ότι ο εγκέφαλός σας δεν ήταν ακριβώς έτοιμος να αποθηκεύσει τη μνήμη, σε πρώτη φάση. Οι νευροβιολόγοι έχουν ανακαλύψει ότι η επιτυχία της μνήμης σας εξαρτάται από το νοητικό πλαίσιο όχι μόνο κατά τη διάρκεια και μετά την υποβληθείσα ανάκληση, αλλά και πριν απ΄ αυτήν. "Οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πως ό,τι κάνει ο εγκέφαλος προτού να συμβεί κάποιο γεγονός, επιδρά στην απομνημόνευση του γεγονότος.

Γυναίκα παρατηρεί εγκέφαλοΚαθώς μέχρι τώρα, οι παρατηρήσεις αφορούσαν αποκλειστικά την απάντηση", αναφέρει η Λου Οττέν, του πανεπιστημίου Κόλετζ στο Λονδίνο. Όμως, προκύπτει πως αν ο εγκέφαλός σας προετοιμάζεται για τη λήψη δεδομένων, θα αντιμετωπίζετε λιγότερα προβλήματα κατά τη διαδικασία ανάκλησης. Ανιχνεύοντας τον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια δοκιμασιών μνήμης, οι ερευνητές βρήκαν ότι θα μπορούσαν να δουν αυτή την προετοιμασία, εν δράση. Παρακολουθώντας την εγκεφαλική δραστηριότητα θα μπορούσαν να προβλέψουν εάν ο συμμετέχων θα θυμόταν ένα μελλοντικό γεγονός, προτού να συμβεί το ίδιο το γεγονός

Πείραμα Αιφνιδιασμού. Οι συμμετέχοντες δεν ήξεραν ότι μελετούσαν τις μνήμες τους. Αντ' αυτού, κλήθηκαν απλά να επικεντρωθούν σε μια σειρά μεμονωμένων λέξεων που αναβόσβηναν σε μια οθόνη υπολογιστών. Πριν από κάθε λέξη, εμφανιζόταν ένα σύμβολο λέγοντας στους εθελοντές να αποφασίσουν εάν η λέξη αντιπροσώπευε ένα έμβιο ή άβιο αντικείμενο ή εναλλακτικά εάν τα πρώτα και τα τελευταία γράμματα των λέξεων ήταν κατά αλφαβητική σειρά ή όχι. Μετά από λίγα λεπτά, η ερευνητική ομάδα της Οττέν έκανε το αιφνιδιαστικό πείραμα μνήμης στους εθελοντές, παρουσιάζοντάς τους μια άλλη σειρά λέξεων και ζητώντας τους να πουν εάν είχαν δει ή όχι την κάθε λέξη πριν. Σε όλη τη πειραματική διαδικασία η εγκεφαλική δραστηριότητα των εθελοντών ανιχνεύονταν με τη χρήση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Όπως αναμενόταν, οι συμμετέχοντες μπορούσαν ευκολότερα να ανακαλούν λέξεις που ακολουθούσαν το μηχανισμό συμβόλου έμβια / άβια, παρά αυτών με την αλφαβητική σειρά. Αυτό δείχνει πως σκεπτόμενοι για την έννοια των λέξεων, σε αντιδιαστολή με την απλή εξέταση των γραμμάτων, η μνήμη προετοιμάζεται καλύτερα.

Κατά τρόπο ενδιαφέροντα, οι ερευνητές μπορούσαν να δουν τη δραστηριότητα προετοιμασίας στη μετωπική περιοχή του εγκεφάλου (όπου η πραγματοποιείται γενικά η συνειδητή σκέψη) για το χρονικό διάστημα που μεσολαβούσε μεταξύ της παρουσίασης του συμβόλου και της εμφάνισης της επόμενης λέξης. Ισχυρότερη δραστηριότητα συνδέθηκε με την ακριβέστερη ανάκληση. Οι ερευνητές παρουσιάζουν τη μελέτη τους στην επιστημονική επιθεώρηση Nature Neuroscience. Τα αποτελέσματα της μελέτης θυμίζουν κάποιες παλαιές συμβουλές για τους μαθητές: πως πρέπει να σκέφτονται για τα μαθήματα, παρά να μαθαίνουν παπαγαλία. "Προσπαθήστε πάντα να εστιάζεστε στην κατανόηση αυτών που γράφονται, κι όχι μόνο στην αποστήθισή τους", αναφέρει η Οττέν, επειδή η επικέντρωση στην έννοια είναι ένας πολύ καλύτερος μηχανισμός προετοιμασίας για τη μνήμη. Και καταλήγει: "κατά την ανάγνωση, προσπαθήστε να συγκεντρώσετε παρά να αφήνετε το μυαλό σας να περιπλανιέται".

Brain activity before an event predicts later recollection
Dr Leun Otten