Κόκκος γύρης - ΑλλεργίαΕπιστήμονες από το πανεπιστήμιο Harvard δημοσίευσαν στην επιστημονική επιθεώρηση Annals of Allergy, Asthma, and Immunology στο τεύχος του Μαρτίου, μια έρευνα που συσχετίζει τα αυξημένα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα με τις αλλεργίες. Στην έρευνα αυτή, οι επιστήμονες βρήκαν ότι ζιζάνια που μεγάλωσαν σε μια ατμόσφαιρα με διπλάσια συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα

Επιστήμονες από το πανεπιστήμιο Harvard δημοσίευσαν στην επιστημονική επιθεώρηση Annals of Allergy, Asthma, and Immunology στο τεύχος του Μαρτίου, μια έρευνα που συσχετίζει τα αυξημένα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα με τις αλλεργίες. Στην έρευνα αυτή, οι επιστήμονες βρήκαν ότι ζιζάνια που μεγάλωσαν σε μια ατμόσφαιρα με διπλάσια συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με τη σημερινή παρήγαγαν 61% περισσότερη γύρη σε σχέση με το φυσιολογικό. Ένας τέτοιος διπλασιασμός των επιπέδων του διοξειδίου του άνθρακα αναμένεται να συμβεί μεταξύ του 2050 και 2100. Ο Paul Epstein, καθηγητής της Ιατρικής σχολής στο πανεπιστήμιο Harvard και συνεργάτης του κέντρου υγείας και παγκόσμιου περιβάλλοντος, πιστεύει πως η μελέτη αυτή βοηθά στην κατανόηση των συνεπειών από την καύση ορυκτών καυσίμων. Θεωρεί πως οι παράπλευρες επιδράσεις του διοξειδίου του άνθρακα αλλά και ο ρόλος του στην θερμοκρασία του πλανήτη και στον υδρολογικό κύκλο πρέπει να εκτιμηθούν και να αξιολογηθούν με σοβαρότητα.

Κόκκος γύρης - ΑλλεργίαΤο ζιζάνιο αμβροσία (κοινώς βρωμούσα), το οποίο ανθίζει πολύ στην Βόρειο Αμερική, παράγει ένα από τα πιο συνηθισμένα αλλεργιογόνα. Οι ερευνητές καλλιέργησαν σπόρους του ζιζανίου, σε δύο περιφραγμένα περιβάλλοντα. Το ένα περιβάλλον, διατηρήθηκε σε 350 μέρη διοξειδίου του άνθρακα ανά εκατομμυριοστό μερών του αέρα, το οποίο είναι περίπου ίδιο με το σημερινό επίπεδο διοξειδίου άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Το άλλο, διατηρήθηκε σε 700 μέρη διοξειδίων του άνθρακα ανά εκατομμυριοστό μερών του αέρα. Στην περίπτωση αυτή, τα φυτά παρήγαγαν 61% περισσότερη γύρη σε σχέση με τα φυτά του πρώτου περιβάλλοντος.

Σε αυτή τη μελέτη, η περίσσεια του διοξειδίου του άνθρακα διοχετεύθηκε σε ένα πευκοδάσος τριπλασιάζοντας τον αριθμό κουκουναριών και σπόρων. «Η μελέτη αυτή έχει επίσης μεγάλη σπουδαιότητα γιατί δείχνει πως το διοξείδιο του άνθρακα επηρεάζει τα διάφορα φυτικά μέρη. Συμπερασματικά η μελέτη αυτή καθώς και άλλες, δείχνουν ότι υπό συνθήκες εμπλουτισμού της ατμόσφαιρας με διοξείδιο του άνθρακα, τα φυτά ίσως ενισχύσουν την παραγωγή των αναπτυσσόμενων τμημάτων τους ώστε να αυξήσουν την αναπαραγωγική τους επιτυχία.

Επιπλέον, πέρα από την παραγωγή περισσότερων αλλεργιογόνων – και πιθανώς και ανθρώπων που θα υποφέρουν από αλλεργίες – αυτή η τάση θα μπορούσε να αλλάξει τις ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων φυτικών ειδών, ενισχύοντας την ανάπτυξη των ζιζανίων. Τα αυξημένα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα ίσως να δημιουργήσουν μια ετεροκλινή κατανομή στην οικολογική κοινωνία επιδρώντας στην αναπαραγωγική δύναμη των διαφόρων ειδών.

Η μελέτη αυτή τονίζει την αναγκαιότητα της μείωσης των επιπέδων του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα. Σήμερα το διοξείδιο του άνθρακα είναι στα υψηλότερα επίπεδα στα οποία έχει βρεθεί ποτέ εδώ και 420.000 χρόνια. Από τότε έως και την πρόσφατη βιομηχανική επανάσταση ποτέ δεν ξεπέρασε τα 280 μέρη ανά εκατομμυριοστό μερών αέρα. Τα δεδομένα αυτά, καταλήγει ο επικεφαλής της έρευνας, συντείνουν στο ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τις ενεργειακές μας πηγές.