ΜαστογραφίαΜελέτη αποκαλύπτει πως γυναίκες που έχουν ασύμμετρα στήθη είναι πιθανότερο να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού. Τα συμπεράσματα, που δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Breast Cancer Research, βασίστηκαν στις μαστογραφίες 504 γυναικών που ελήφθησαν πριν από 27 χρόνια. Αναλυτικότερη παρατήρηση των μαστογραφιών κατέδειξε πως οι πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου του μαστού αυξάνονταν 1,5 φορές ανά 100ml αύξηση στην ασυμμετρία των μαστών.

Μελέτη αποκαλύπτει πως γυναίκες που έχουν ασύμμετρα στήθη είναι πιθανότερο να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού. Τα συμπεράσματα, που δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Breast Cancer Research, βασίστηκαν στις μαστογραφίες 504 γυναικών που ελήφθησαν πριν από 27 χρόνια. Αναλυτικότερη παρατήρηση των μαστογραφιών κατέδειξε πως οι πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου του μαστού αυξάνονταν 1,5 φορές ανά 100ml αύξηση στην ασυμμετρία των μαστών.

Μαστογραφία

Οι ερευνητές από το πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ μελέτησαν τις μαστογραφίες 252 γυναικών που δεν είχαν καρκίνο του μαστού κατά την διάρκεια της μαστογραφίας αλλά αργότερα ανέπτυξαν την ασθένεια και τις σύγκριναν με ίδιο αριθμό μαστογραφιών γυναικών που παρέμειναν χωρίς καρκίνος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες που παρουσίαζαν την τάση για ανάπτυξη καρκίνου είχαν μεγαλύτερη ασυμμετρία όγκου μαστών από τις γυναίκες που δεν εμφάνιζαν τη νόσο. Η Δρ Νταϊάνα Σκοτ, που πραγματοποίησε τη μελέτη, είπε ότι η έρευνα έδειξε πως η ασυμμετρία των στηθών ήταν σημαντικός ανεξάρτητος προάγγελος εμφάνισης καρκίνου του μαστού. "Ενώ οι παράγοντες κινδύνου πρέπει να αντιμετωπιστούν με αίσθημα ευθύνης, ενδιαφερθήκαμε πολύ για τα αποτελέσματα. Εάν οι γυναίκες ανήκουν σε κατηγορία υψηλού κινδύνου και παρατηρούν ασυμμετρία στον όγκο του στήθους τους, ίσως αυτό θα πρέπει να τις κινητοποιήσει ώστε να είναι περισσότερο προσεχτικές", καταλήγει.

Διαπιστώνει επίσης πως η εργασία θα πρέπει να συνεχιστεί σε ευρύτερο δείγμα γυναικών πριν μπορέσει να εφαρμοστεί σε κλινικό περιβάλλον. Η Δρ Σκοτ τόνισε ότι "οι περισσότερες γυναίκες έχουν ασύμμετρα στήθη μέχρι ενός ορισμένου βαθμού και λιγότερο από το 1% των γυναικών που μελετήθηκαν είχε τα συμμετρικά στήθη".

Breast Cancer Research