Εκτύπωση
Κατηγορία: Επιστημονικές Ειδήσεις
Εμφανίσεις: 6210

Καλλιέργεια φυκώνΤα φύκη λόγω της εμπλοκής τους, στους βιο - γεω - χημικούς πλανητικούς κύκλους των στοιχείων αζώτου (Ν), άνθρακα (C), φωσφόρου (P), οξυγόνου (Ο) και θείου (S) αλλά και στη συγκρότηση - λειτουργία βιοκοινωνιών στο υδάτινο περιβάλλον παρουσιάζουν ουσιαστικό ενδιαφέρον από οικολογικής σκοπιάς, καθώς:
- η παραγωγή οξυγόνου μέσω της φωτοσύνθεσης,
- ο ρυθμιστικός ρόλος στη διαμόρφωση των πλανητικών κλιματικών συνθηκών στο παρελθόν αλλά και σήμερα,
- η συνεισφορά τους στα ενεργειακά αποθέματα (κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου), και
- η στήριξη της ζωής στις θάλασσες και στους ωκεανούς, μέσω της πρωτογενούς παραγωγής,
αποτελούν συγκεκριμένες συνεισφορές των οργανισμών με οφέλη στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στον άνθρωπο.

Τα φύκη λόγω της εμπλοκής τους, στους βιο - γεω - χημικούς πλανητικούς κύκλους των στοιχείων αζώτου (Ν), άνθρακα (C), φωσφόρου (P), οξυγόνου (Ο) και θείου (S) αλλά και στη συγκρότηση - λειτουργία βιοκοινωνιών στο υδάτινο περιβάλλον παρουσιάζουν ουσιαστικό ενδιαφέρον από οικολογικής σκοπιάς, καθώς:

- η παραγωγή οξυγόνου μέσω της φωτοσύνθεσης,
- ο ρυθμιστικός ρόλος στη διαμόρφωση των πλανητικών κλιματικών συνθηκών στο παρελθόν αλλά και σήμερα,
- η συνεισφορά τους στα ενεργειακά αποθέματα (κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου), και
- η στήριξη της ζωής στις θάλασσες και στους ωκεανούς, μέσω της πρωτογενούς παραγωγής,
αποτελούν συγκεκριμένες συνεισφορές των οργανισμών με οφέλη στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στον άνθρωπο.

Καλλιέργεια φυκών

Τα φύκη χρησιμοποιούνται ως αρκετά αξιόπιστοι δείκτες για την αξιολόγηση της οικολογικής ποιότητας των υδάτων καθώς και για την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών για τις κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες σε άλλες γεωλογικές εποχές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μεγάλες και σημαντικές επιστημονικές πληροφορίες και γνώσεις επιτεύχθηκαν με πειραματικό υλικό διάφορα φύκη. Τα φύκη αξιοποιήθηκαν και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στη δίαιτα του ανθρώπου, στην εκτροφή ζώων και στη βελτίωση των συνθηκών καλλιεργήσιμων εδαφών (βιολογική καλλιέργεια). Επίσης, συστατικά της βιομάζας των φυκών, επικεντρώνουν το ερευνητικό ενδιαφέρον για την ανίχνευση νέων ουσιών με φαρμακευτικές εφαρμογές (βιο-φάρμακα) καθώς και στην αξιοποίησή τους για την παραγωγή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (βιο-καύσιμα). Τα φύκη έπαιξαν τις τελευταίες δεκαετίες σημαντικό ρόλο στην έρευνα για το διάστημα και θα έχουν στο μέλλον σπουδαίες εφαρμογές στη στήριξη της ζωής στα διαστημόπλοια, στον εποικισμό του Άρη, της Σελήνης και ίσως άλλων πλανητικών σωμάτων.

Οι τεχνολογικές εφαρμογές των φυκών θα αποτελέσουν το αντικείμενο της ημερίδας που διοργανώνει η Ελληνική Φυκολογική Εταιρία (ΕΛ.Φ.Ε.) υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών στις 23 Μαΐου 2006, στην Αθήνα. Προσκεκλημένοι ομιλητές θα είναι: ο Καθηγητής M. Dring (Πανεπιστήμιο του Queens της Ιρλανδίας), ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Νικολαΐδης (Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), ο Dr. G. Savidge (Πανεπιστήμιο του Queens της Ιρλανδίας) και ο Αναπληρωτής Ερευνητής Σ. Ορφανίδης (Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, ΕΘΙΑΓΕ).

Φύκη, Aνθρωπος και Περιβάλλον: Ημερίδα στις 23/05/2006
Τα φύκη
Ευρωπαϊκή Φυκολογική Εταιρία
Spirullina